Τέντες με βραχίονες μπάρα

Οι τέντες με βραχίονες σε μπάρα, είναι σύστημα με σπαστούς βραχίονες στηριγμένους σε μπάρα για περιπτώσεις που έχετε περιορισμένο χώρο στήριξης, χειροκίνητο ή αυτόματης λειτουργίας.